Verkenningsfase

 

In deze fase bepalen wij samen met u in een paar stappen het voorkeursalternatief. In de eerste stap gaan we op zoek naar alle mogelijke oplossingen. Uw mening telt bij de afweging om te komen tot het Voorkeursalternatief dat wij vervolgens aan bestuurders gaan voorleggen voor besluitvorming.  

Doel van deze fase

Aan eind van Verkenning is een Voorkeursalternatief voor de waterveiligheidsopgave uitgewerkt dat kan worden voorgelegd aan bestuurders. Het Voorkeursalternatief met eventuele restpunten voor nadere uitwerking is het vertrekpunt voor de Planuitwerking.

De verkenningsfase duurt 2 jaar.

Spelregels

  • U kunt ook op gezette tijden meedenken/ontwerpen. Het projectteam werkt in stappen mogelijke oplossingen uit waar u uw mening over kan geven of voorstellen voor verbetering kunt doen.
  • U kunt zich ook bij een onderwerp/ reactie aansluiten via de knop ‘volgen’ en dan kunt u meekijken hoe en of dit onderwerp verder wordt meegenomen in het project.
  • Rechts is aangegeven welke verschillende stappen er zijn binnen deze fase. Zodra een knop oranje is kun je binnen deze stap mee doen en meedenken. Er zal algemene feedback worden teruggekoppeld op deze website, in nieuwsbrieven en tijdens workshops of werkateliers over wat we met de informatie doen.

 

 

 

Planning van de Verkenning


Cookie-instellingen