Vervroegde verkenning

In deze fase bepalen wij samen met u de projectopgave. Er zijn diverse mogelijkheden om de veiligheid tegen overstromingen in het rivierengebied te verbeteren. Opties zijn bijvoorbeeld dijkverlegging, verlagen en herinrichten van een uiterwaard, dijkversterking of een combinatie van deze opties.  Onderdeel van de projectopgave is de omgevingsopgave. De omgevingsopgave geeft inzicht in de functies en waarden van het gebied, eventueel toekomstige functies en waarden, de belangen in het gebied en mogelijke kansen in het gebied. Ook ruimtelijke kwaliteit is een waarde. 

Samen met belanghebbenden en betrokkenen (u) willen we in deze fase de omgevingsanalyse uitvoeren en vaststellen wat tot de omgevingsopgave hoort. In deze fase horen wij graag van u, als gebiedsdeskundige of betrokkene. Hierbij vragen wij u wat wij naast alle regelgeving, kaders en technische randvoorwaarden niet mogen vergeten, als we de opties voor de waterveiligheidsopgave gaan verkennen.  

Doel van deze fase

Aan eind van vervroegde verkenning wordt de projectopgave vastgesteld. De projectopgave is het totaal van de veiligheidsopgave en de omgevingsopgave. Dit wordt vastgesteld door het bestuur van het waterschap. Met dit besluit wordt ook de reikwijdte van het project en de afbakening van het plangebied vastgelegd. De projectopgave is het vertrekpunt voor de Verkenningsfase.

Spelregels

In deze fase kunt u aangeven waar wij als projectorganisatie rekening mee moeten houden voor de omgevingsopgave. U kunt dit doen door op een kaart met een speldenprik de locatie aan te geven waar het onderwerp speelt. Uw reactie kunt u toelichten en onderbouwen met schetsen en foto’s die kunt u uploaden. Indien het een groter gebied betreft, kunt u dit intekenen op de kaart. Het projectteam kan contact met u opnemen voor een nadere toelichting. Uw inbreng wordt meegenomen in deze fase of, afhankelijk van het detailniveau bewaard voor de volgende projectfase.  

U kunt zich ook bij een onderwerp/ reactie aansluiten via de knop ‘volgen’ en dan kunt u meekijken hoe en of dit onderwerp verder wordt meegenomen in het project.   

 

 

Planning van de vervroegde verkenning


Cookie-instellingen